งานออกแบบโรงแรมและคอนโดมิเนียม สไตล์ชิโนโปรตุกีส

ความสูงอาคาร 7 ชั้น