งานออกแบบบ้านพักอาศัย ในสนามกอล์ฟ ปาล์ม ฮิลล์ อ.หัวหิน

ขนาดพื้นที่ประมาณ 500 ตารางเมตร

3 ห้องนอน แยกเป็น 4อาคาร เพื่อความเป็นส่วนตัว